Katalóg TOSHIBA 2019 - page 24

26 I
TOSHIBA
Funkcie klimatizačného systému
Klimatizácie TOSHIBA sú vybavené nasledujúcimi funkciami:
Chladenie:
Zariadenie dokáže chladiť a
zbavovať vlhkosti.
Autodiagnostika:
Kontrola zariadenia na
správnu funkciu.
Vykurovanie:
Zariadenie dokáže vykurovať.
Eco Mode:
Funkcia úspory energie.
Hybrid-invertorová regulácia:
Plynulá
regulácia výkonu
Quiet Mode:
Obzvlášť nízka hlučnosť – režim
šepkania.
Rotary:
Stabilita a vysoký stupeň účinnosti.
Comfort sleep:
Postupné zvyšovanie teploty
o 2 °C až do rána.
Twin-Rotary:
Trvácne, tiché a vysoko účinné.
Power selection:
Obmedzenie výkonu a tým aj
šetrenie energie o 25, 50 alebo 75 %.
Prachový filter:
Umývateľný filter proti hrubým
nečistotám.
Floor Mode:
Prirodzený efekt podlahového
kúrenia pre väčší komfort.
IAQ filter:
Jemný filter vyrobený z prírodných
látok.
Preset Mode:
Aktivuje individuálne nastavenia
jedným stlačením tlačidla.
Aktívny karbón-katechínový filter:
Čistiaci
filter s enzýmami zo zeleného čaju.
One Touch Mode:
Vám prispôsobená
plnoautomatická prevádzka.
Plazmový filter (Pure Mode):
Elektrostatický
filtrovací systém.
S možnosťou WIFI pripojenia:
Voliteľné ovlá-
danie zariadenia prostredníctvom smartfónu.
Ionizátor vzduchu:
Negatívne ióny obklopia
čiastočky nečistôt vo vzduchu. Prach, peľ
a dym sa neutralizujú.
Týždenný časovač:
Až štyri nastavenia za deň
a sedem za týždeň.
Ionizátor SUPER:
Intenzívne čistenie vzduchu
negatívnymi iónmi.
Spínacie hodiny (časovač):
Individuálne
programovanie času zapnutia a vypnutia.
Funkcia samočistenia:
Aktívne používanie
kondenzovanej vody na čistenie.
Časovač Off:
Vypnutie jednotky vo zvolený čas
(30 min – 12 h).
Auto Mode:
Automatický výber medzi
chladením a vykurovaním.
Automatický reštart:
Po výpadku elektrického prúdu.
HI POWER:
Obzvlášť silný prúd vzduchu na
rýchle dosiahnutie želanej teploty.
8 °C temperovanie:
Funkcia ochrany proti
mrazu pre neobývané miestnosti.
0/1
off
8°C
WT
P
A
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 24
Powered by FlippingBook