Katalóg TOSHIBA 2019 - page 3

HOME/RAS
TOSHIBA
I 5
MULTI SPLIT
NÁSTENNÉ JEDNOTKY
DAISEIKAI 9
Veľkosti: 10, 13, 16
Strana
13
KANÁLOVÉ JEDNOTKY
KANÁLOVÁ JEDNOTKA
Veľkosti: 10, 13, 16, 22, 24
Strana 15
KAZETOVÉ JEDNOTKY
60 x 60 SLIM KAZETA
Veľkosti: 10, 13, 16
Strana
14
R32
R32
R32
READY
READY
READY
READY
READY
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...24
Powered by FlippingBook