Katalóg TOSHIBA 2019 - page 9

HOME/RAS
TOSHIBA
I 11
Najrôznejšie nastavenia prúdenia
vzduchu sú možné a môžu tak
uspokojiť individuálne požiadavky.
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...24
Powered by FlippingBook